WeMarket

WeMarket is de B2B marktplaats van wereldformaat.

WeMarket

WeMarket is een multi-industrieel B2B platform waarop inkopers en leveranciers van over de gehele wereld zaken met elkaar kunnen doen. Het initiatief van de founder van WeTransfer is een nieuwe concurrent van reeds bestaande platformen zoals Alibaba en eBay, door onder andere betrouwbaarheid te meten in de vorm van ‘WeMarket Karma’, een betrouwbaarheid die kan worden verdiend door volledige bedrijfsinformatie te tonen, een hoge kredietwaardigheid te hebben, en tijdige leveringen en/of betalingen te doen.

De vraag

Bij ons werd de vraag neergelegd om in samenwerking met de developers van WeMarket de bestaande beta-code door te ontwikkelen naar een stabiele en schaalbare eindoplossing. Vooral in het backend was hier nog het nodige werk te verrichten, zoals het ontwikkelen van WeMarket Karma, het ontwikkelen van een uitgebreide ElasticSearch zoekfunctie, live currency conversion en het opslaan van searches. Daarnaast was aan ons de taak om deze backend logica ook door te zetten in het frontend, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen en implementeren van een uitgebreid filtersysteem.

Ontwikkelproces

Op 24 december 2015 werden wij gevraagd 3.5 FTE beschikbaar te maken om WeMarket door te ontwikkelen tot een stabiel eindproduct. Op 5 januari waren 4 programmeurs van CodeBridge aan de slag om zowel op locatie, als op ons kantoor in Alphen aan den Rijn te werken aan dit platform.

Het ontwikkelen verliep in sprints van 2 weken. Daarnaast beheerden wij de OTAP-omgevingen (Ontwikkeling, Testing, Acceptatie, Productie) waarin verschillende versies van het platform werden beheerd. Het gebruik van OTAP stelde ons in staat om alle omgevingen gelijk aan elkaar te houden, waardoor het proces van ontwikkelen, testen en lanceren betrouwbaar en volgens een vast protocol verliep; erg handig, zeker gezien er op dat moment meerdere ontwikkelaars aan het werk waren aan hetzelfde platform.

Op 12 april 2016, 3 maanden na aanvang van de opdracht, werd WeMarket gelanceerd.

 

Het dashboard van WeMarket biedt toegang tot de uitgebreide zoekfunctie en de meest recente product placements.

Live currency conversion

In een globale marktplaats is het belangrijk dat de prijzen accuraat en up-to-date zijn met de meest recente wisselkoersen. Hiervoor hebben wij een live currency conversion ontwikkeld. Deze haalt periodiek alle relevante valuta’s op. Als een product geplaatst wordt, wordt de prijs vanuit het opgegeven valuta omgerekend naar dollars voordat deze geïndexeerd wordt. Als een gebruiker het platform bezoekt, krijgt zijn sessie een sleutel toegewezen waarmee de Live currency conversion de dollarprijzen omrekent naar de voorkeursvaluta van deze gebruiker. Currency conversion wordt dus niet op de server afgehandeld, maar wordt in het frontend van de gebruiker omgerekend. Dit betekent ook dat er gemakkelijk van valuta gewisseld kan worden zonder daar ingewikkelde berekeningen voor nodig zijn. En dit komt de stabiliteit weer ten goede.

Schaalbaarheid en snelheid

Door gebruik te maken van het framework Laravel kan WeMarket Stateless Authentication Providers gebruiken. Dit houdt in dat de verwerking van aanvragen via het systeem niet gebonden zijn aan een fysieke server. Daardoor kan het systeem gemakkelijk opschalen in het aantal gebruikte servers, op het moment dat de serverload hoog is (bijvoorbeeld in het geval van piekdrukte).

Naar verwachting gaat WeMarket een plaats bieden aan honderdduizenden product placements. Omdat het doorzoeken van zoveel placements al snel de snelheid van het systeem drukt, hebben wij gebruik gemaakt van ElasticSearch. Met behulp van ElasticSearch kunnen honderdduizenden records binnen 120 ms doorzocht worden. Daarnaast neemt het systeem ook factoren zoals relevantie en populariteit mee in de beslissing om bepaalde producten wel, of juist niet te tonen in de zoekresultaten.

De intelligente search zorgt ervoor dat producten die niet in het land van de gebruiker beschikbaar zijn ook niet in de zoekresultaten getoond worden.